Yangın Eğitimi


Yangın Eğitimi Zorunludur!
guvenlik-kaskiYangın söndürme eğitimi, her şirketin yangın önleme tedbirlerinin alınmasından sorumlu çalışanları için geliştirilmiştir; sanayi, küçük bir işletme, otelcilik sektörü ya da bir ofis için geçerli olabilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluşlarda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir.

Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yılda en az 1 kez yaptırmasını ve yangın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi/kişilerin kurum ya da kuruluşlarda her zaman hazır bulunmalarını şart koşmuştur.

Yangın Eğitimlerimiz;
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ve ilgili yönetmelikler, acil durum planı dahilinde Temel Yangın Eğitimi almış kişi/kişilerin istihdam edilmesini zorunlu kılmıştır. Yangın Eğitmenlerimiz firma profilinizi inceler, yasa ve yönetmeliklere olan yükümlülüğünüzü değerlendirir, firmanıza en küçük detayına kadar hizmeti ve süreci raporlandırır.

Eğitimlerimiz İş sağlığı güvenliği uzmanı ve Yangın Eğitimcisi olan uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim süreci içinde İş sağlığı ve güvenliği hakkında da teorik bilgilerin yanı sıra yasa ve yönetmelikten gelen yükümlülükleri öğretir.

Eğitim almayı düşündüğünüzde; Firma profilinizi (işyerinin fiziki koşulları, kabaca metrekaresi, iş kolunuzu ve işin proseslerini), Çalışan sayınızı, Firmanın kurumsal bilgilerini (unvan, sicil numarası, iletişim bilgileri) iletiniz.
1. BÖLÜM : TEORİK ANLATIM KISMI
1a- Yangın Nedir, Yangın Sınıfları Nedir. Yangınların Söndürme Maddeleri Nedir.
1b- Yangın Söndürücü Cihazlarının Kullanım Şekli.
1c- Yangın Söndürme Maddelerinin ve Hangi Yangın Sınıfında Kullanıldıklarının Anlatılması.
1d- Yangın Söndürme Cihazlarının Günlük, Haftalık, Aylık Bakımlarının Anlatılması.
1e- Yangın Anında ve Yangına Müdahale Sırasında Yapılması gereken işlemlerin anlatılması.

2. BÖLÜM : TAVA İÇİNDEKİ YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ UYGULAMASI
2a- Tava İçinde Yangın Oluşturup Yangın Söndürme Cihazı ile Yangının Söndürülmesi.

3. BÖLÜM : EĞİTİM SERTİFİKASI
3a- Eğitim Alan Personelinize Eğitim Sertifikası Verilecektir.

GENEL BİLGİLER
– Alınacak Su : Toplam 20 ( Yirmi ) Litre su gereklidir.
– Alınacak Benzin: Kişi Başı 1 ( Bir ) litre olacak şekilde alınacaktır.
– Yangın Söndürücü: Tahmini, 2 ( İki ) kişi’ye 1 ( Bir ) adet 6g abc kullanılacaktır.
– Eğitim Süresi: Toplam 3 saat ( 2 Saat teorik anlatım, 1 saat uygulama )
– Kişi Sayısı: 20 ( yirmi ) Kişiye kadar aynı uygulama geçerlidir.

– Eğitim Yeri: Sizin belirleyeceğiniz İstanbul adresinizde yapılacaktır.

Copyright © Powered by Retrojans