Risk Değerlendirme


puzzleRisk değerlendirme diye tabir edilen uygulama, 6331 sayılı kanunun 10. maddesi gereğince işverenin yükümlülüğü altında olan yaptırımların tamamını kapsar. Risk değerlendirmesi kapsamında yapılan işlemlerdeki temel maksat, işletmelerde var olabilecek ve güvenliği tehdit edebilecek durumların belirlenmesi, tehlikenin kaynağını yok edecek önlemlerin alınarak muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesidir.

İçiniz Rahat Olsun

Yörük OSGB, iş kazalarının meydana getirdiği tatsız tablonun nelere mal olabileceğinin bilincinden hareketle risk değerlendirme çalışmaları kapsamında, planlama, ölçüm, analiz, kontrol ve takip işlemleri yapmaktadır. İşletmenin iştigal alanını ve çalışan görüşlerini dikkate alarak faaliyetlerine yön veren firmamız;

Çalışanların maruz kalabileceği tüm tehlike ve riskleri belirleyerek,
İş ekipmanlarına ve kimyasal madde kullanımına dair tüm riskleri değerlendirerek,miknatislar
İş yerlerindeki genel düzenin korunmasını sağlayarak,
Çalışanların içinde bulunduğu fiziki koşulları gözeterek(genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışan)
Tespit edilmiş olan riskler sonucu kişisel koruyucu ve donanımlar belirleyerek,
Çalışan kişilerin sağlıklarını ve güvenliklerini koruma altına alarak,
risk analizi danışmanlığı yapmaktadır.

Copyright © Powered by Retrojans