İşyeri Doktoru


doktor-tansionİşyeri doktoru bulundurma zorunluluğu yasalar ile sabit olup, uygulamadaki temel amaç çalışma ortamındaki genel sağlık standartlarını yüksekte tutarak faaliyete sekte vurulmasının önüne geçmektir.

Tüm detayların standartlar dahilinde ele alındığı bu alanda, çalışan sağlığını gözetecek her türlü uygulama hizmetin türevleri kapsamında ele alınmaktadır.

Yörük OSGB evrensel vizyonu ve hukuki bilinci ile işyeri doktorluğu alanında gerekli tüm kıstaslara bağlı kalarak danışmanlık hizmeti vermektedir. Sunmuş olduğumuz başlıca uygulama kalemleri aşağıda maddeler halinde sizler ile paylaşılmıştır.
İşyeri Doktorluğu Kapsamında Sunduğumuz Hizmetler

İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
İşe giriş döneminde gerekli tüm muayenelerin gerçekleştirilmesi
Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması
Ağır ve tehlikeli işler raporunun hazırlanmasıdoktorlar
Özürlü personeller için işe giriş muayenelerinin yapılması
Koruyucu hekimlik hizmeti
Hamile ya da emziren çalışan takibi
Kronik hastalıkların takibi
Bulaşıcı hastalıkların takibi
Düzenli olarak yapılmakta olan çalışan sağlık testlerinin yorumlanması

Copyright © Powered by Retrojans