İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu


is-egitimİş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğu ilgili yönetmelik gereğince işverenin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Bu esasa dayalı olarak işletme sahibinin yükümlülükleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının oluşturulması, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ayrıca gerekli eğitimlerin verilmesini sağlamak şeklinde tanımlanmaktadır.

Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi bilgi tecrübe ve ilgili alanda yetki gerektirir. Bu açığı telefi etmenin en doğru yolu uzmanlık alanı iş sağlığı ve güvenliği olan bir kuruluştan destek almaktır. Yörük Ortak Sağlık ve Güvenlik birimi, hukuki normlara bağlılığının yanı sıra uluslar arası standartların yansıması olan ayrıcalıklı bakış açısı ile sizi ve işletmenizi özel kılar.

Kurumumuz bu kazanımlardan hareketle sağlamış olduğu danışmanlık hizmetinde aşağıda maddelendirilmiş olan her kalemi harfiyen uygulamaktadır.

İSG kurul üyelerinin belirlenmesi

 

Çalışma usullerinin belirlenmesiDiverse business group meeting
İç yönetmelik hazırlanması
Kurul eğitimleri verilmesi
Kurul Üye ve Yedeklerinin Eğitim Konuları
Kurulun görev ve yetkileri
İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri
Etkili iletişim teknikleri
Acil durum önlemleri
Meslek hastalıkları
İşyerlerine ait özel riskler

Copyright © Powered by Retrojans