İş Güvenliği


Safetyİş güvenliği uzmanı sıfatı ile özdeş kuruluş sayılan Yörük OSGB, ilgili yasa ve yürütmeliklere bağlı olarak sunmuş olduğu danışmanlık hizmeti ile işletmelerin yükümlüklerinden kaynaklı her hangi bir problem ile karşı karşıya kalmalarının önüne geçmektedir.

İşini bilen bir kuruluş olarak Yörük OSGB, işletme yükümlülüklerine dair tüm yeniliklerin takibini sağlayarak sizler adına sorumluklularınızı üstlenmektedir. Uzmanlık ve yetki sertifikası sahibi mühendis ve hekimleri ile tüm güvenlik kontrol ve uygulamaları harfiyen yerine getiren firmamız, güvenlik aksaklıklarının doğuşundan kaynaklı olası tüm sorunları henüz meydana gelmeden engellemektedir.

İş Güvenliği Kapsamında Sunduğumuz Başlıca Hizmetler
İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarında bulunmak
İç yönetmelikleri hazırlanması
Konu kapsamında yıllık eğitim planlarının hazırlanması
Yasal mevzuat gereğince alınması gerekli tüm eğitimlerin verilmesistop please
Risk tespiti ve değerlendirmesi yapmak
Çalışma talimatlarının hazırlanması
Periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlaması ve uygulama geçirilmesi
Acil durumlara dair planların hazırlanması
Gerekli tatbikatların yaptırılması
Yıllık çalışma planı yapmak
Yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması
Kaza, kök neden analizleri yapmak
Patlamadan korunma dokümanı hazırlamak
Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin hazırlanması ve uygulama tabi tutulması
Uygun KKD kullanımını sağlamak

Copyright © Powered by Retrojans