İş Güvenliği Eğitimi


Four businesspeople in boardroom talkingİş güvenliği eğitimi 6331 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince iş veren tarafından çalışan personele verilmesi gerekli olan eğitimdir. İlgili yükümlülüğün amacı işletmelerde sağlık ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak, personeller için güvenli bir ortam sağlamaktır. Makro düzeyde düşünüldüğünde tıbbi gerekçelere dayalı ekonomik kayıpların önüne geçilmesi ve bireylerin refahı doğrudan ilintili bir uygulamadır.

İşveren ilgili hususunda deneyimli ve uzmanlaşmış kişilerden danışmanlık hizmeti alarak yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamakla mesuldür. İş güvenliği eğitimi veren profesyonel yaklaşımlar sizleri yetersiz bilgiden kaynaklı ihlal durumlarından ve bu durumlardan kaynaklı yaptırımlara karşı karşıya kalmaktan koruyacaktır.

Yörük OSGB, tamamı yetki sahibi ve uzman isimlerden oluşan kadrosu ile iş sağlığı vegüvenliği eğitimi alanında gerek duyulan tüm kıstasları aynı çatı altında birleştirmiş lider kuruluşlardan biridir. Sağladığımız danışmanlık hizmeti ile müesseseler için ön görülen sağlık ve güvenlik koşullarını hukuki müeyyideler ve evrensel normlar ışığında sağlayabilirsiniz.

Eğitim konularımızegitim-ikon

Temel iş sağlığı ve güvenliği
İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
Ekranlı ekipmanlarla çalışma
Uyarı işaretleri
Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler
Yangın güvenliği
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İlkyardım
Ergonomi
Hijyen

Copyright © Powered by Retrojans