Acil Durum Planı


ekipAcil durum planı işyerinde meydana gelebilecek kaza, yangın, doğal afet gibi meydana gelebilecek durumlarda işletme kadrosu ve çalışanların ne gibi uygulamalara gitmesi gerektiğini belirleyen standartlar bütünüdür. Acil durum planı hazırlanması 6331 sayılı kanunun 11. Maddesi gereğince işverenin yükümlülükleri arasında yer alır.

Büyük önem arz eden ancak ülkemizde yeteri kadar hassas davranılmayan bu konuda iyi niyetli olan kuruluşlar dahi maalesef bilgi yetersizliği dolayısı ile gerekli standartlar dahilinde düzenlemelere gidememektedirler. İlgili planlamalarda var olan herhangi bir eksiklik güvenlik açısından tehdit yaratacağı gibi olumsuz bir tablo ile karşılaşılması halinde birçok yaptırımı beraberinde getirir.

Bu sebeple acil durumu planı çıkartırken profesyonel bir desteğin alınması elzemdir. Yörük OSGB, tecrübesi, evrensel kalite anlayışı ve hukuki normlara bağlılığı ile sizler için en üst düzey çözümlerin sağlayıcısı olan yegane kuruluştur.
Acil Eylem Planı Esaslarımız
Çalışma ortamının, kullanılan maddelerin, iş ekipmanları ve çevre şartlarının analiziacil-cikis
Oluşma ihtimali olan acil durumların belirlenmesi
Çalışanları etkileyecek acil hallerin belirlenmesi
İşletme çevresini etkileyecek acil hallerin tespiti
Acil durumları önleyici ve sınırlayıcı tedbirlerin alınması
Acil durumların sebebiyet verdiği olumsuz etkenlerden korunmak için ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması.
Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilmesi
Tatbikat hazırlığı, talimi ve uygulaması
Çalışan ve çevre sağlığının korunması

Copyright © Powered by Retrojans