Yörük Osgb Profesyonel Çözüm Ortağı

İşyeri Hekimliği ve İş Sağlığı Hizmetleri

is-guvenligiİşyeri hekimliği işletmelerdeki sağlık koşullarının gözetilerek çalışan personele daha hijyenik bir ortam sunmak, tıbbi gerekçelerle meydana gelebilecek zaman ve ticari faaliyet kaybının önüne geçmek amacı ile su yüzüne çıkmış olan bir kavramdır.

Tüm dünyada standartları ve ilgili kapsamda yapılması gerekli uygulamaları belli olan işyeri hekimliği, ülkemizde de hukuki müeyyidelerle sınırları çizilmiş yükümlülükleri kapsamaktadır. İşveren açısından bağlayıcılığı bulunan işyeri hekimiçalıştırma zorunluluğu, göz ardı edildiği taktirde olumsuz tabloların yanı sıra yaptırımları da beraberinde getirmektedir.
İşyeri hekimliği kapsamındaki kıstasları sağlamak profesyonel mesai gerektiren bir süreçtir. Bilgi ve birikime ek olarak evrensel bir bakış açısı ve hukuki bilinç gerektirir.

İşyeri hekimliği ve çalışan sağlığı kapsamlı bir konu olup çalışma ortamının koşulları ya da faaliyet gösterilen sektörün nitelikleri ile ilintili bir güvenlik planlamasını zorunlu kılar. Bu sebeple ortak sağlık ve güvenlik birimi niteliğinde kuruluşların varlığı işyeri hekimliği alanında ihtiyaç giderici bir çözüm olarak görülmektedir.

İşyeri hekimliği ile ilgili çalışmalara ek olarak genel güvenlik hizmeti bir osgb firması için olmazsa olmazdır. İşletmeye dair tüm yükümlülükler danışmalık hizmetini yürüten kurum tarafından takibi yapılmalı ve çalışan personeli bilinçlendirecek eğitimler üstlenilmelidir.

İşyeri hekimliği ve çalışan sağlığı gibi kavramlarla yan yana anılan Yörük Osgb, uzmanlık ve yetki sertifikası sahibi işyeri hekimi ve mühendisleri ile yasa ve yürütmeliklere bağlı danışmalık hizmeti sunmaktadır.

Firmamızın Başlıca Hizmet Kalemleri

Sağlıkcalisan-isciler

  • İşyeri hekimliği
  • İşyeri hekimi
  • İş sağlığı ve güvenliği

Güvenlik

  • İşyeri güvenliği
  • Risk değerlendirilmesi
  • Acil durum planı
  • Patlamadan korunma dokümanı

Eğitimler

  • İş güvenlik eğitimleri
  • İş sağlığı ve güvenlik kurulu

Sizin hassasiyetlerinize en az sizler kadar öncelik veren kuruluşumuz, işyeri hekimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yürüttüğü programlarla denetleyiciler nezdinde kendini ispatlamış, risk analizi ve değerlendirme yöntemlerinin doğruluğu ile danışmanlığını yürüttüğü kuruluşlarca en yakın çözüm ortağı olarak kabul edilmiştir.

Kuruluşumuza duyulan güven, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olarak icra edilen faaliyette sistemli olmanın yanı sıra etik değerlere bağlı kalmanın ne denli önemli olduğunun meslektaşlarımız nezdinde göstergesidir. Bünyesinde uzman birden çok işyeri hekimi bulunduran firmamız, İstanbul ve Tekirdağ bölgesine hizmet vermektedir. Firmamız osgb İstanbul kuruluşları arasında önde gelen işletmelerden biridir.

 

Copyright © Powered by Retrojans
primulhkwplk