doktor el
İşyeri doktoru bulundurma zorunluluğu yasalar ile sabit olup, uygulamadaki temel amaç çalışma ortamındaki genel sağlık standartlarını yüksekte tutarak faaliyete sekte vurulmasının önüne geçmektir.
iş gereçleri
İş güvenliği uzmanı sıfatı ile özdeş kuruluş sayılan Yörük OSGB, ilgili yasa ve yürütmeliklere bağlı olarak sunmuş olduğu danışmanlık hizmeti ile işletmelerin yükümlüklerinden kaynaklı her hangi bir problem ile karşı karşıya kalmalarının önüne geçmektedir.
oryantasyon
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi 6331 sayılı kanunun 17. maddesi gereğince iş veren tarafından çalışan personele verilmesi gerekli olan eğitimdir.

Profesyonel Çözüm Ortağı

Kanun ve mevzuatlar çerçevesindeki yükümlülüklere uygun profesyonellik danışmanlık anlayışımızla müesseseniz için maksimum yarar sağlama hedefindeyiz. Verim ve sağlığı artırmak, iş veren, işçi ve iş güvenliği kanunlarını ortak platformda buluşturmak için çalışıyoruz...

Kanun Gereğince Yükümlülükleriniz!

31.Aralık.2012 tarihi itibarı ile risk analizi yaptırmak 6331 sayılı kanun gereği istisnasız tüm işyerleri için zorunlu kılınmıştır!

6331 sayılı kanuna atfen tüm işyerleri, işyeri hekimi ve iş güvenliği hizmeti almakla yükümlüdür.

iş güvenliği

İşyeri hekimliği işletmelerdeki sağlık koşullarının gözetilerek çalışan personele daha hijyenik bir ortam sunmak, tıbbi gerekçelerle meydana gelebilecek zaman ve ticari faaliyet kaybının önüne geçmek amacı ile su yüzüne çıkmış olan bir kavramdır.

Tüm dünyada standartları ve ilgili kapsamda yapılması gerekli uygulamaları belli olan işyeri hekimliği, ülkemizde de hukuki müeyyidelerle sınırları çizilmiş yükümlülükleri kapsamaktadır. İşveren açısından bağlayıcılığı bulunan işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu, göz ardı edildiği taktirde olumsuz tabloların yanı sıra yaptırımları da beraberinde getirmektedir.


İşyeri hekimliği kapsamındaki kıstasları sağlamak profesyonel mesai gerektiren bir süreçtir. Bilgi ve birikime ek olarak evrensel bir bakış açısı ve hukuki bilinç gerektirir.

İşyeri hekimliği ve çalışan sağlığı kapsamlı bir konu olup çalışma ortamının koşulları ya da faaliyet gösterilen sektörün nitelikleri ile ilintili bir güvenlik planlamasını zorunlu kılar. Bu sebeple ortak sağlık ve güvenlik birimi niteliğinde kuruluşların varlığı işyeri hekimliği alanında ihtiyaç giderici bir çözüm olarak görülmektedir.

İşyeri hekimliği ile ilgili çalışmalara ek olarak genel güvenlik hizmeti bir osgb firması için olmazsa olmazdır. İşletmeye dair tüm yükümlülükler danışmalık hizmetini yürüten kurum tarafından takibi yapılmalı ve çalışan personeli bilinçlendirecek eğitimler üstlenilmelidir.

İşyeri hekimliği ve çalışan sağlığı gibi kavramlarla yan yana anılan Yörük Osgb, uzmanlık ve yetki sertifikası sahibi işyeri hekimi ve mühendisleri ile yasa ve yürütmeliklere bağlı danışmalık hizmeti sunmaktadır.

Firmamızın Başlıca Hizmet Kalemleri

çalışan işciler

Sağlık

  • İşyeri hekimliği
  • İşyeri hekimi
  • İş sağlığı ve güvenliği

Güvenlik

  • İşyeri güvenliği
  • Risk değerlendirilmesi
  • Acil durum planı
  • Patlamadan korunma dokümanı

Eğitimler

  • İş güvenlik eğitimleri
  • İş sağlığı ve güvenlik kurulu

Sizin hassasiyetlerinize en az sizler kadar öncelik veren kuruluşumuz, işyeri hekimi, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında yürüttüğü programlarla denetleyiciler nezdinde kendini ispatlamış, risk analizi ve değerlendirme yöntemlerinin doğruluğu ile danışmanlığını yürüttüğü kuruluşlarca en yakın çözüm ortağı olarak kabul edilmiştir. 

Kuruluşumuza duyulan güven, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı olarak icra edilen faaliyette sistemli olmanın yanı sıra etik değerlere bağlı kalmanın ne denli önemli olduğunun meslektaşlarımız nezdinde göstergesidir. Bünyesinde uzman birden çok işyeri hekimi bulunduran firmamız, İstanbul ve Tekirdağ bölgesine hizmet vermektedir. Firmamız osgb İstanbul kuruluşları arasında önde gelen işletmelerden biridir. Kuruluşumuz Beylikdüzü, Beykent, Haramidere, Gürpınar, Büyükçekmece bölgesinde bir çok işletmenin çözüm ortağıdır.